Ruksak s logom Drumatch

  • 100% polyester
  • Rozmery: 45 x 31 x 19 cm